Didem Nur Güngören'in durumlar, kitaplar ve şeyler üzerine, yayınlanmış -bazen de yayınlanmamış- muhtelif edebi yazıları... Tarih aralığı da 1999-2010 gibi... Hepsi bir arada temiz temiz...Hareketli Foucault Bebekleri ve Identity

Bu yazılar 2001-2002 arasında Cogito'da çeşitli internet sitelerini tanıtmak için yayınlandı.

Popüler kültür ve sosyal bilimler kuramları arası geçiş alanı: www.theory.org.uk

Burası neresi, genel tanım

Theory.org.uk’ in ana sayfadaki motto’sundan böyle bir fikir edinmek mümkün; sitenin sunduğu kaynaklara bakıldığında bu geçişin şekli ve boyutları da netlik kazanmakta: Elindeki batonu poststructualist bir tarzda sallayan, bütün profesyonel felsefeciler ve yeniyetme potmodernistler için ideal olan 6.5"lik Foucault bebekleri; 20.yüzyıl filozoflarının, sosyologlarının ve temel akımların özelliklerini özetleyen cep kartları; son olarak da yine bu ana akımlar, bunların temel sorunsalları ve sosyal bilimler kuramcıları ile ilgili genel bilgiler.
Bu geçişken haliyle bu site internetteki konu üzerindeki –20.yy sosyal bilimler kuramları-mainstream’lerden birini oluşturuyor: Leeds Universitesi, İletişim Araştırmaları Fakültesi tarafından destekleniyor (sitenin sorumlusu da bu bölüm akademisyenlerinden olan David Gauntlett); site her ay 30,000 kişi tarafından ziyaret ediliyor, ve söz konusu alanlar üzerine temel bilgilerin yanısıra ilgili linkleri, diğer kaynakları, bazı temel metinleri, makaleleri ve incelemeleri sunuyor.
Bu site aynı zamanda Framework Online (www.frameworkonline.com) adlı bir sinema/medya dergisi ve New Media Studies (www.newmediastudies.com) adlı web ve medya ilişkilerini konu alan bir proje ile kesişmekte; bu nedenle sitede yer alan bazı makaleler ve kaynaklar bu alanları da kapsamakta veya bu sitelere geçiş yapmakta. Sitedeki yenilikleri ilgilenenlere haber vermek için oluşturulmuş bir e-mail listesi de mevcut. Site Ocak 1999’dan beri online, ayrıca
Theory.org.uk projesi, çalışmaları sonucu Britannica.com; Oxford Üniversitesi (CTI Textual Studies bölümü); The Philosophers' Magazine ve benzer web-zine’ler tarafından da ödüllendirilmiş.

Neler var, ayrıntılı bilgi

Sitenin ana sayfası Theory.org.uk’in ilgilendiği alanları ve olanaklarını net olarak gösteriyor. Bir kolda genel ilgi alanları yer almakta: Adorno, Giddens, Foucault, Butler; Identity, Role Models, Queer Theory, Media Effects ve bu alanlardaki bazı kitapların eleştirileri. Örneğin Foucault’ya ayrılan kısım bir genel giriş/ tanıtım yazısını, Foucault’ nun ve onun üzerine yazılanlardan oluşturulan seçme bir bibliografyayı, Foucault ile ilgili diğer sitelerin linklerini, ilgili kitapları, diğer sosyal bilimler alanlarıyla Foucault’ nun teorilerinin ilişkisini inceleyen makaleleri, ve Foucault’nun Paris’i gibi bir çalışmayı içeriyor. Bütün bu genel çerçeve çalışmaları Theory.org.uk.’i mainstream yapan özellikler, siteyi popüler kültürün alanına sokan –şüphesiz en ilginçlerini hareketli Giddens ve Foucault 6,5” lik bebeklerinin oluşturduğu- çalışmalar ve olanaklar da diğer kollarda bulunmakta. Postmodernist kültüre katkı çalışması tabir edilebilecek, Trading Carts adıyla vaftiz edilen (bu adıyla da Harry Potter, Pokémon ya da Magic /The Gathering oyun kartlarını çağrıştıran ve tasarımları/ içerikleri ile de bu kartlara benzeyen) üzerinde filozof ve sosyologların ya da identity gibi sorunsalların ana özelliklerinin, teorilerinin güçlü ya da zayıf noktalarının yer aldığı ve bir görsel ile renklendirildiği; satın alınabilen ya da download edilebilen kartlar bu sitenin en çok bilinen ve rağbet gören çalışması. Sitede sunulan bilgilerin test edildiği bir Quiz ve Random Modules adı altında her üzerine tıkladığınıza farklı bir iletişim disiplini adına ve onun açıklamasına açılan bir başka çalışma da popüler kültür/ sosyal bilimler teorileri kesişiminde sunulmakta.
Sitenin bu içeriği zaman içinde gitgide genişlemiş ve genişliyor, What’s New kısmında hali hazırda eklenenler ve önümüzdeki aylarda eklenecekler ilan ediliyor.

Hiç yorum yok: