Didem Nur Güngören'in durumlar, kitaplar ve şeyler üzerine, yayınlanmış -bazen de yayınlanmamış- muhtelif edebi yazıları... Tarih aralığı da 1999-2010 gibi... Hepsi bir arada temiz temiz...İnternette Edebiyat Dergileri

Bu yazılar 2001-2002 arasında Kitap-lık'ta çeşitli internet sitelerini tanıtmak için yayınlandı.

İnternette edebiyat dergisi okumanın kuşkusuz bazı zorlukları var, herşeyden önce yazıların niteliği hakkındaki haklı olarak şüphe duymak en geçerli gerekçe. Bir çok e dergide iyi malzemenin yanında epey çetrefil yazılar da mevcut. Ama basılı dergi okumak ya da sadece gazete okumak bile aynı riski taşıyor. Oysa internette edebiyat ürünü takip etmenin avantajları oldukça baskın: Yeni malzeme, hızla değişen ve kendini yenilemeyi doğası gereği becerebilen ürünler, en önemlisi etkileşim alanı çok geniş bir mecranın yarattığı türler. Aşağıdaki birkaç e dergi işte bu kriterler gözönünde bulundurularak seçildi, malzemenin niteliğini tamamen okurlarına bırakarak...

Az ama öz: Eliamae

www.elimae.com’da yayın hayatını sürdüren Elimae’in, Web-del-Sol gibi birkaç alanda yayınları var. Deron Bauman’ın kurucusu olduğu ingilizce yayın yapan site hem kurmaca, şiir, deneme, röportaj ve eleştiri yazıları yayınlıyor. Bunun yanında kendi komünotesinin yazarlarının el yapımı kitaplarını yayınlıyor, bu kitaplar da yine site üzerinden satılıyor. Sitenin ana sayfası ve diğer sayfaların düzeni de “az ve öz” düsturuna uygun tasarlanmış: öncelikle işlevsel açıdan düşünülürse sitede neyin nerede olduğu son derece açık, ulaşılmak istenen el altında. Görsel açıdansa oldukça “nezih” görünmekte, sitenin içindeki malzeme kendini çok da kolay açığa vurmamakla birlikte göz alıcı duruyor. 1996’dan beri yayın yapan bir e dergi için belki az sayılabilecek malzeme var, ancak içine doğru ilerledikçe aynı malzemenin niteliği hakkında fikir sahibi olunulabiliyor. Belki her gece yatmadan bir tanesi okunabilir.

Dağınık ve karışık: Eyeshot

www.eyeshot.net adresinde bulunan e dergi 1999’dan beri “illiterati illumina“ vaftiz ettikleri türde ürünleri yayınlıyor. Bu tanımın içine şunlar giriyor: kurmaca öyküler, seyahatnameler, yazarlarla yapılmış röportajlar, dijital sanat sitelerine linkler, New York’ta gerçekleşen edebiyat olayları üzerine hayali eleştiriler, animasyon ve fotoğraflar. Metinlere çoğunlukla fotoğraflar eşlik ediyor, bölüm başlıkları çeşitli ve ilginç:“ Anlaşılmayanlar“ , „İtiraflar“ ya da „Ünlü yazarların saçları hakkındaki öyküler“ gibi. Bu notlara sitenin ağzının bozukluğu ve yazıların bolluğu eklenebilir. Edebiyat türünün sınırsızlığı da düşülecek bir başka not.

Türkçe ve devamlı: Altzine

www.altzine.net Yekta Kopan’ın editörlüğünde 58. sayısını yayınladı. Kalabalık kadrosunda Hayalet Gemi tayfasından da yazarlar bulunduran Altzine ilk sayılarına oranla oldukça artık daha az ürün yayınıyor. Hayalet Gemi nasıl Türkiye’de güncel edebiyat damarlarından birini oluşturduysa, Altzine de aynı çizgide görünüyor. Tasarım açısından ise bir dergi formatından kopamamışa benzemekte. Ayrıca ingilizce versiyonu da bulunuyor.

Hiç yorum yok: