Didem Nur Güngören'in durumlar, kitaplar ve şeyler üzerine, yayınlanmış -bazen de yayınlanmamış- muhtelif edebi yazıları... Tarih aralığı da 1999-2010 gibi... Hepsi bir arada temiz temiz...“Locus of Literary Arts”: Her türlü yazın projesi üretilir

Bu yazılar 2001-2002 arasında Kitap-lık'ta çeşitli internet sitelerini tanıtmak için yayınlandı.

Web del SOL, www.webdelsol.com :
Burası neresi,genel tanım

Web del Sol için tam bir tanım yapmak zor, zira sitenin tanıtım bölümüne girildiği vakit projeyi yürütenlerin de bu işte zorlandığı ve çözümü el attıkları her alandaki işlerini alt atla yazmakta buldukları görülüyor. Buna bağlı olarak sitenin genel tasarımında bir uyaran bombardımanı söz konusu: her başlık altında başka başlıklar ve projelerle birlikte ekrana yerleşiyor. Bu (görünürdeki) kargaşaya Web del Sol’un, Del Sol literatür adına her türlü projeyi –olanakları elverdiği ölçüde- gerçekleştirmeye çalışan projesinin ana damarlarından bir olması neden olmakta. En genel anlamıyla çağdaş edebiyatın her türlü formuna yer vermek, elektronik ortamın olanakları dahilinde bu alanda yazı üretmek, yayımlamak (hatta yayınlamak); yeni medya, hipertext, sinema, fotoğraf alanlarındaki yeni edebi ifade biçimlerini desteklemek/ yaratmak/yaymak ve bu alanda bir ‘elektronik camia’ oluşturmak –işbirliği/ yardımlaşma amacıyla- ; yazın alanında eğitim vermek ve son olarak da “literary arts film” adıyla bilinen sinema türünü geliştirmek, bağımsız sinema ve edebiyat alanlarındaki yardımlaşma ve işbirliğine yardımcı olmak amaçları projenin –ve sitenin-manifestosunun temellerini oluşturuyor. Bu alanlarda üretim hayli yoğun, (Web) Del Sol’un kitap ve dergi yayınlamak, bunlara sponsor olmak ya da destelemek, çeşitli web-zine’lere destek vermek gibi özellikleri nedeniyle siteyle ya da proje ile bağlantıda olanların üretimi bu iki ana koldan (web ve yayıncılık) ve onların çeşitli mecralarından yürüyor: 25 kadar dergi, 5 adet de web-zine, Del Sol Review adlı fiction ve şiir dergisi, bir yeni medya’ ya yönelik web portalı, ve bir yazarlar birliği/workshop. Bütün bunların web ortamındaki yükünü ise Web del Sol ve Web del Sol’un genel editörü (aynı zamanda Del Sol Review’ un editörü ve yayıncısı da olan –ve Web del Sol’u kuran,tasarımını yapan-) Michael Neff üstlenmekte.

Neler var, ayrıntılı bilgi
Ana sayfada yukarıda sayılan alanlara açılan başlıklar mevcut: news, publications, features, portal, new media, writing programs. Bunlarla beraber desteklenen dergilere (web-zine ya da yayınlanmış dergilere) ve onların içeriklerine ulaşmak mümkün. Web del Sol projesinde yer alan yazarların yayınlanmış yazıları da mevcut. Bunun dışında ana sayfa tüm dergilerin son sayılarını ve bu mecralardaki yeni yazıları ve işleri tanıtmakta; sağda yer alan bir sütunda ise kısa edebiyat haberleri geçilmekte. Portal kısmı da alandaki diğer iyi sitelere link vermekte.(Bu linklerden bazılarını yazının sonunda bulabilirsiniz.) New Media buradaki bir başka portal ve hypermedia’nın iyi sitelerine hem link hem de bu interaktif işlerden bazılarına yer veriyor. Bu siteleri ve işleri görebilmek için Flash, Real Player gibi programlar gerekmekte, zira hypermedia görsel, işitsel ve yazılı öğelerin hepsinin bir arada bulunmasına olanak sağlayan elektronik mecra ve bu mecradaki işlere gönderme yapan bir terim.
Web del Sol’u ve onun referanslarını incelemek edebiyatın gideceği/gidebileceği yerlere bakabilmek açısından önem taşıyor çünkü sitenin örümcek ağı gibi yayılan bir referans listesine sahip olması, bu listenin yayıncılık ve web yayıncılığı alanına tam olarak girmesi ve her iki alanın da olanaklarının kullanan işleri bir araya getirmesi “edebiyat”ın ve onun gideceği/gidebileceği yerlere bakılabilmesine olanak veriyor.

Linkler:

http://www.altx.com/
http://www.articlemagazine.com/
http://eserver.org/cultronix/
http://eyeshot.net/
http://bostonreview.mit.edu/
http://www.locusnovus.com/
http://www.all-story.com/
http://www.literal-latte.com/
http://al.gcsu.edu/

Hiç yorum yok: